bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny


Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 w Warszawie, ul. Angorska 2 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego Gimnazjum nr 18 w Warszawie.

  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z óźn. zm.).

  3. Uchwały Nr LX/1681/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2005 roku w sprawie zmiany nazw niektórych szkół w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

  4. Uchwały nr LXI/1063/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów.

  5. Statutu Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie.

Organem prowadzącym gimnazjum jest Miasto st. Warszawa.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty


Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 157