bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna


Schemat organizacyjny Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 oraz zakres obowiązków wszystkich pracowników zawiera Regulamin Organizacyjny Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie – przedstawiony w załączniku (*.pdf ).
Schemat organizacyjny

W/w regulamin zawiera także zasady obiegu dokumentów i podpisywanie korespondencji, zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz zasady i tryby wykonywania kontroli w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie

Regulamin organizacyjny znajduje się na stronie
www.gim18.srv.pl


Dyrekcja Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie


Dyrektor mgr Grażyna Urbanowska

Funkcję Dyrektora pełni od 1 września 1999r.

Telefon 22 617 57 24; email: urbanowska.grazyna@gim18.srv.pl


Wicedyrektor mgr Katarzyna Spychała

Funkcję Wicedyrektora pełni od 1 września 2013 r.

Telefon 22 617 57 24; email: spychala.katarzyna@gim18.srv.pl


Pracownicy administracji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie


Kierownik Gospodarczy Pani Elżbieta Kowalczyk

telefon: 22 617 57 24; email: kowalczyk.elzbieta@gim18.srv.pl


Sekretarz szkoły Pani Beata Polkowska

telefon: 22 617 57 24; email: sekretariat@gim18.srv.pl


Samodzielny referent (ds. kadr) Pani Grażyna Firek

telefon: 22 617 57 24; email: firek.grazyna@gim18.srv.pl


Kierownik stołówki Pani Kazimiera Banasiuk

telefon: 517207818; email: banasiuk.kazimiera@gim18.srv.pl, obiady@gim18.srv.plOpublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 25.01.2016
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 338