bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego:

  1. Skargi i wnioski w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 im. I. J. Paderewskiego przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły podczas godzin pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określone są w regulaminie organizacyjnym gimnazjum.
Regulamin Organizacyjny Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.gim18.srv.plOpublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 013