bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organy szkoły


Organami Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 są:
  1. Dyrektor gimnazjum
  2. Rada pedagogiczna
  3. Samorząd uczniowski
  4. Rada rodziców

Zadania organów określa Statut Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18.

Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum.

Statut i regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły www.gim18.srv.plOpublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 25.01.2016
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 152