bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18, ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa lub składać bezpośrednio w sekretariacie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zainteresowani zostaną powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.


Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 060