bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ewidencje i rejestry


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Księga ewidencji uczniów
 2. Księga uczniów
 3. Księgi ocen
 4. Arkusze ocen
 5. Dziennik elektroniczny Librus
 6. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 7. Ewidencja legitymacji szkolnych
 8. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 9. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 10. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznegoi języków obcych
 11. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 12. Zarządzenia dyrektora szkoły
 13. Decyzje dyrektora szkoły
 14. Komunikaty dyrektora szkoły
 15. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 16. Listy pracowników
 17. Akta osobowe pracowników
 18. Akta osobowe byłych pracowników
 19. Ewidencja urlopowa
 20. Ewidencja chorobowa
 21. Kartoteki wynagrodzeń
 22. Dokumentacja finansowo-księgowa
 23. Księgi inwentarzowe

Komórki prowadzące: sekretariat, kadry, dyrektor szkoły, zastępca dyrektora, kierownik gospodarczy, archiwum

Sposoby i zasady udostępniania danych: Archiwa udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy szkoły.


Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 402