bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa i majątek


 1. Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
 2. Gimnazjum nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
 3. Gimnazjum dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność m. st. Warszawy:
   • Powierzchnia użytkowa - 4 207 m2
   • Powierzchnia nieruchomości gruntowej - 12 526 m2
   • Ilość kondygnacji nadziemnych - 3
   • Ilość kondygnacji podziemnych - 1

Stan majątku szkoły na dzień 01.01.2017r.:
 • Środki trwałe 2 874 323,66 zł.
 • Wyposażenie 488 699,62 zł.
 • Księgozbiór 124 428,92 zł.
 • Licencje i programy 23 579,79 zł.Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Grażyna Urbanowska
Dokument z dnia: 30.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 351